Doulauddannelsen

Doulauddannelsen er opbygget således, at et bredt kendskab til graviditet, fødsel og barselsperiode opnåes. Herudover indgår temaer af psykologisk art, både graviditetspsykologi, krisereaktioner og følelsesmæssige reaktioner hos den fødende og nybagte familie samt i doulaen selv. Der ydes supervision under uddannelsen.

Grunduddannelsen er opdelt i 3 moduler:

Modul 1 – “Den fysiske side af graviditet, fødsel og barsel”
– Anatomi og fysiologi herunder hormonelle forandringer
– Graviditetsforandringer
– Graviditetsgener og afhjælpning af disse
– Den normale fødsel
– Fødsler med indgreb
– Smerte og smertelindring
– Det nyfødte barn – Apgarscore etc.
– Barselsperioden

Modul 2 – “Den psykologiske side af grvaviditet, fødsel og barsel”
– Graviditets-, fødsels- og barselspsykologi
– Forberedelse til fødsel og forældreskab
– Alternativ smertelindring
– Den naturlige fødsel – selvhjælpsmetoder hertil f.eks. fødestillinger, vejrtrækning
– Massage og rebozo
– Fødslens hormoner – hvordan understøttes disse
– Fødselskomplikationer – hvordan reduceres sandsynligheden herfor
– God og sund tilknytning mellem forældre og baby – understøttelse af de naturlige mekanismer
– Seksualitet og familieliv
– Etablering af/støtte til at opretholde amning

Modul 3 – “At være doula”
– At være doula – under graviditet, fødsel og barsel
– Doulaens rolle i forhold til den fødende, partneren og personalet
– Komplikationer under fødslen; krisereaktioner og -hjælp
– Kommunikation – herunder samtale om tidligere fødselsoplevelser – de gode såvel som de traumatiske
– Konflikthåndtering
– Professionalisme – samarbejdsevne
– Hvordan vi bedst støtter mor, far og baby efter fødslen
– Efterfødselssamtale
– Det komplicerede barselsforløb og hvad vi kan gøre
– At starte op som doula – opstart af virksomhed, prissætning, markedsføring, networking
– At arbejde målrettet og opnå det man ønsker sig med sit doulaarbejde
– Egne reaktioner og supervision

Du kan læse mere om Doulauddannelsen på www.doulauddannelsen.dk