Databeskyttelsespolitik

1.  Introduktion

Dansk Doula Netværk (DDN) prioriterer tillid, fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne databeskyttelsesspolitik beskriver, hvordan DDN indsamler og bruger de personoplysninger, som du giver. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende persondataforordning. DDNs databeskyttelsesspolitik rummer oplysning om, hvilke data der indsamles, hvorfor de indsamles og hvad de anvendes til.

   1. Dataansvarlig 

Tina Wehlast Hansen, ejer af virksomheden ”Doulaen v. Tina Wehlast Hansen” er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab i DDN.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at tage kontakt via nedenstående oplysninger.

Hvis du ønsker, at DDN opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som haves om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelsesspolitik, kan du tage kontakt ved brug af oplysningerne nedenfor. 

   1. Kontaktoplysninger 

Tina Wehlast Hansen
Sæbjørnsvej 34
2880 Bagsværd
Hjemmeside: www.doulanet.dk
Telefon: +45 2036 6316
e-mail: Send mail via link nederst på dette site
CVR-nr.: 3120 8882

   1. Indsamling af personoplysninger

Dansk Doula Netværk får oplysning om dig i forhold til din deltagelse/status på Doulauddannelsen, fra lederen af Doulauddannelsen, da tilknytning til Doulauddannelsen er en forudsætning for medlemskab i DDN.
Alle andre oplysninger er oplysninger, som kommer direkte fra dig, som omhandler – navn, fødselsdata, adresse, telefonnumre, mail- og webadresser.
Dansk Doula Netværk behandler også de oplysninger, som er nødvendige for at håndtere din årlige kontingentbetaling.

   1. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Dine personoplysninger indsamles og behandles med følgende formål:

   • Administration af dit medlemskab
   • Håndtering af kontakt til dig i forbindelse med kurser, temadage, kontaktetablering til vordende familier m.v. – ved indmeldelse i Dansk Doula Netværk opgiver du selv, hvilke data du ønsker at stå optegnet med på doulanet.dk
   • Organisatoriske formål, f.eks. afstemninger
   • Statistiske analyser

Som udgangspunkt behandler Dansk Doula Netværk dine identifikationsoplysninger på grundlag af en aftale med dig, når du vælger at indmelde dig.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt art. 9, stk. 2, litra b og d og de tilsvarende bestemmelser i databeskyttelseslovens §§ 6 og 7.

   1. Cookies

DDN anvender ikke cookies på hjemmesiden.

   1. Samtykke

Ved indbetaling af dit årskontingent giver du samtykke til at Dansk Doula Netværk uploader dit navn, postnummer/by, telefon og website, således at potentielle kunder kan finde dig – dette er en reklameservice til dig. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Dansk Doula Netværk og dermed trække dit samtykke tilbage.

Ved eventuelle klager fra familier eller samarbejdspartnere, vil Dansk Doula Netværk kunne indgå dialog, for at nedtrappe konflikt og finde løsning på uoverensstemmelsen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

   1. Sikkerhed

DDN gør sit bedste for at sikre dine personoplysninger, hvorfor der er implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Personoplysninger opbevares og behandles sikkert på computer ved hjælp af passwordbeskyttelse, kryptering og anti-virusprogram.

   1. Risikovurdering

Generelt lav. DDN tilstræber at begrænse mængden af data, slette mails og anvende beskyttet databehandling jf. afsnittene ovenfor. 

   1. Rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at bede om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, om sletning af dine data samt om ret til berigtigelse af dine personoplysninger. Om retten til at gøre en rettighed gældende kan imødekommes, vil afhænge af den konkrete situation, det kan f.eks. være anden overordnet lovgivning, som forhindrer det, som du ønsker. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du tage kontakt til DDN – se kontaktoplysninger i afsnit 3.

   1. Forpligtelser

Tilknytning til Doulauddannelsen samt meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for medlemsskab i DDN. Du forpligter dig til at meddele ændringer i dine oplysninger, således at disse er retvisende, så længe medlemsskabet pågår. 

   1. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk 

   1. Opbevaring og sletning

DDN opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem. Når du ikke længere er medlem af DDN, opbevarer vi oplysningerne, hvis vi har et sagligt grundlag herfor. Vi vil f.eks. have et sagligt grundlag for at opbevare dine oplysninger i længere tid, hvis du har haft klagesager, sager af principiel karakter eller andre tilfælde, hvor det er nødvendigt, at vi opbevarer dine oplysninger.

Endvidere er der tilfælde, hvor vi er pålagt at beholde oplysningerne i en lovgivningsmæssig fastsat periode. For eksempel opbevarer vi bogføringsmateriale, f.eks. om betaling af kontingent, efter principperne i bogføringsloven.

   1. Ændringer i databeskyttelsesspolitik – DDN

DDN forbeholder sig retten til at opdatere og ændre denne databeskyttelsesspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. I tilfælde af væsentlige ændringer får du besked på www.doulanet.dk eller mail, hvis det skønnes nødvendigt.

Denne databeskyttelsesspolitik er gældende fra 25. maj 2018.