Velkommen > Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for medlemmer af Dansk Doula Netværk. 

·         Doulaen hjælper familien til en positiv fødselsoplevelse uanset fødslens forløb.

 

·         Doulaen udviser omhu, empati og samvittighedsfuldhed i arbejdet og opdaterer løbende sin faglige viden.

 

·         Doulaen indgår livslang tavshedsaftale med de enkelte familier. Det betyder at hun ikke, uden særlig aftale, giver oplysninger/detaljer om sine klienter så de kan identificeres af andre, og deres fortrolighed dermed skades.

 

·         Doulaen varetager ingen kliniske jordemoderfaglige behandling, laver ingen fysiske undersøgelser og udfører ikke eventuel medicinsk smertelindring. Dette ansvar ligger hos jordemoderen og lægen.

 

·         Doulaen forlader ikke den fødende familie, medmindre det er familiens ønske at blive ladt alene eller det er absolut nødvendigt.

 

·         Doulaen hjælper via sin viden om fødselsprocessens fysiologi og psykologi under graviditeten og fødslen kvinden og hendes partner, og sikrer dem det bedst mulige fødselsforløb gennem tryghed, omsorg, nærvær, viden og objektiv information.

 

·         Doulaen kritiserer ikke jordemoderens, lægens eller andet sundhedsfagligt personales kompetencer foran familien. Doulaen arbejder for at opnå det bedst mulige samarbejde mellem alle de tilstedeværende under fødslen.

 

·         Doulaen sætter altid familiens ønsker i første række. Hun har ingen forudindtaget holdning til, hvordan det er bedst at føde og støtter og opmuntrer familien til at træffe de, for dem, rigtige beslutninger.

 

·         Doulaen erstatter hverken jordemoder eller pårørende før, under eller efter fødslen men er en ekstra ressource til den støtte der i forvejen ydes.

 

·         Doulaen informerer familien om indhold, varighed og pris for de ydelser som tilbydes/aftales.

 

·         Doulaen møder op ved aftalt møde eller til fødslen. I fald en doula forhindres i fremmøde ved fødslen, bestræber hun sig på at etablere en bæredygtig relation mellem familien og en anden doula, såfremt familien ønsker dette.

 

·         Doulaen indgår ikke samarbejde med flere familier, end hun kan forventes at kunne dække.


·         Doulaen videreformidler familier til andre doulaer i fald hun ikke selv har          

     mulighed for at hjælpe familien.

 

 

 

Dansk Doula Netværk